Az OECD Miniszteri Tanács (Ministerial Council Meeting, MCM) ez évi, virtuális ülésének fókuszában a 15 év után pozíciójából távozó Angel Gurría és az új főtitkár, Mathias Cormann közötti főtitkári-pozíció átadás állt, emellett az ülés résztvevői megismerhették az OECD aktuális világgazdasági prognózisát, valamint megvitathatták a COVID-19 eredményezte válságból való kilábalás szakpolitikai lehetőségeit és eddigi tapasztalatait. Az új főtitkár programadó beszédét követően a tagországok ismertették prioritásaikat és elvárásaikat az OECD új vezetése felé. Magyarországot az MCM első napján Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára, a második napon Varga Mihály OECD együttműködésért felelős pénzügyminiszter képviselte. A Miniszteri Tanács közös miniszteri nyilatkozatot is elfogadott, amely alapvetően a hivatalából távozó Angel Gurría főtitkár érdemeit ismeri el, valamint az ülés keretében elfogadott dokumentumokat ismerteti.

Az OECD 2021. évi Miniszteri szintű Tanácsülésének első ülésszakát 2021. május 31. és június 1. között, virtuális formában rendezték meg, az elnökségi feladatokat az Egyesült Államok, míg az alelnöki feladatokat a Koreai Köztársaság és Luxemburg látta el.  Az OECD legmagasabb stratégiai fórumának első napján az OECD Economic Outlook bemutatása és közös értékelése, a COVID-19 eredményezte egészségügyi, gazdasági és szociális válságból való gazdasági kilábalás megvitatása, valamint a helyreállítási tapasztalatok volt a központi téma.

Az MCM megnyitó részében Antony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere videóüzenetben erősítette meg hazája elköteleződését az OECD és a multilateralizmus mellett. Angel Gurría, leköszönő OECD-főtitkár beszédében kiemelte, hogy a Szervezet szakpolitikai ajánlásokkal és elemzésekkel fogja továbbra is segíteni a tagországok helyreállítási programjait. A zöld, inkluzív és fenntartható növekedés ösztönzése érdekében kifejtett tevékenység kapcsán hangsúlyosan említette az IPAC klímavédelmi programot, valamint a fiatatok támogatását célzó Youth Action Plan-t. Hozzátette, hogy a Szervezet emellett egy új, ún. „helyreállítási dashboard” kialakításán is dolgozik, amely követni fogja a koronavírus válságból való kilábalási folyamatokat. Az alelnöki felszólalások keretében a Koreai Köztársaság képviselője hangsúlyozta, hogy a zöld, inkluzív és fenntartható gazdasági eléréséhez nemzetközi együttműködésre, a mobilitás javítására, innovációra és fair kereskedelemre van szükség, míg Luxemburg az OECD központi szerepére hívta fel a figyelmet a gazdasági átmenet folyamatában. A bevezető gondolatok lezárásaként, a Szervezethez újonnan csatlakozott Costa Rica elnöke beszédében megköszönte az OECD tagországok támogatását a csatlakozási folyamatban, és egyúttal támogatását fejezte ki az Egyesült Államok törekvése kapcsán, amelynek célja a digitális vállalatok és a globális minimumadó kapcsán készülő megállapodás létrehozása. 

Laurence Boone, az OECD főközgazdásza bemutatta az aktuális OECD Economic Outlook főbb megállapításait, miszerint régóta nem volt ilyen kedvező helyzetben a világgazdaság a járvány megjelenése óta. A javuló számok az egyre kedvezőbb kilátásoknak, és a felfelé, valamint lefelé mutató kockázatok kiegyenlítődésének köszönhetőek. A kockázatok kapcsán elmondta továbbá, hogy az oltási programok egyes országonkénti hatástalansága, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése, és az adósságszint megemelkedése negatív, míg a gyorsuló vakcináció és a bizalom visszaépülése pozitív irányba befolyásolhatja a gazdasági kilátásokat.

A gazdasági kilátásokra vonatkozó sajtóközlemény a következő címen érhető el:
https://kormany.hu/hirek/az-oecd-szerint-a-magyar-gazdasag-hamarabb-es-nagyobb-erovel-indulhat-ujra

A tagállami hozzászólások között teljes egyetértés mutatkozott abban, hogy egy zöldebb, inkluzívabb és fenntarthatóbb gazdaság felé történő elmozdulás érdekében a digitalizációban meglévő lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázásra, valamint mind gazdasági, mind oltási kérdésekben a nemzetközi együttműködés erősítésére van szükség. Több ország is jelezte, hogy a fenntartható fiskális politikának továbbra is központi szerepet kell játszania a talpraállás során, és nem szabad megfeledkezni az államadósság megfelelő kezeléséről sem. Emellett a fenntarthatóbb gazdaság megalapozása érdekében kulcsszerepet kell kapnia többek között a klímaváltozás elleni harcnak, a fair kereskedelemnek, az oktatás minőségi javításának, az országok közötti divergencia kezelésének, valamint a háztartások és a munkahelyek támogatásának, azon belül is főként a hátrányos helyzetben lévők megsegítésének. Számos ország kiemelte a NextGenerationEU helyreállítási terv fontosságát, és kivétel nélkül egyetértettek a résztvevők abban, hogy hatékony és mindenki számára elérhető oltási programra van szükség a járvány leküzdéséhez.

Magyarország részéről Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára gratulált Angel Gurría távozó OECD-főtitkár Szervezet élén töltött 15 éves munkájához, egyben üdvözölte Costa Rica csatlakozását az OECD-hez. Hozzászólásában hangsúlyozta az OECD fontos szerepét a járvány leküzdése kapcsán megfogalmazott szakpolitikai ajánlások terén és javasolta, hogy a Szervezet kiemelten foglalkozzon a járvány közép- és hosszú távú hatásaival is. Kiemelte, hogy a talpraállási folyamat szorosan összekapcsolódik az oltási program hatékonyságával, ezért további nemzetközi együttműködésre és a kapacitások bővítésére van szükség. Megerősítette, hogy Magyarország elkötelezett a lakosság legnagyobb mértékű beoltása mellett, ennek is köszönhetően az átoltottsági szint mértéke hazánkban az egyik legmagasabb az Európai Unióban. A járvány egyúttal lehetőség is a megfelelő strukturális intézkedések implementálására és a gazdaságok ellenállóképességének megerősítésére. Elmondta továbbá, hogy Magyarország elkötelezett a zöld és fenntartható gazdasági átmenet megteremtése mellett, így hazánk az elsők között volt, amely a zöldkötvények kibocsátása mellett döntött. Államtitkár úr hozzászólása zárásaként hangsúlyozta, hogy meg kell találni a megfelelő időpontot a monetáris és fiskális ösztönzők kivezetésére, annak érdekében, hogy ne sérüljön a talpraállási folyamat.

 

 

Az MCM második napján Angel Gurría ünnepélyes keretek között átadta a főtitkári pozíciót Mathias Cormann részére, amelyet követően a tagországok ismertették prioritásaikat és közvetítendő üzeneteiket az új főtitkár számára. Az Egyesült Államok képviseletében elnöki feladatokat ellátó Peter Haas szerint az új főtitkár egy izgalmas időszakban veheti át az OECD irányítását, amikor minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kell helyezni a közös, demokratikus értékekre, a jogállamiságra és az emberi jogokra

Mathias Cormann programadó beszédében biztosította az MCM résztvevőit, hogy főtitkári munkáját ezen alapértékek mentén szeretné végezni, közösen a tagországokkal. Kiemelte, hogy a százévente egyszer legalább előforduló világjárványból le kell vonnunk a gazdasági, társadalmi és politikai tanulságokat, az OECD-nek pedig minden erejével a gazdasági fellendülésre, a beruházások ösztönzésére, a munkahelyek védelmére és a versenyképesség növelésére kell összpontosítania a piaci alapú gazdaság és a tisztességes, nyílt verseny hirdetésével. Mindehhez közös szabályozásokra, egyenlő versenyfeltételekre és társadalmi támogatásra van szükség. Beszédében hangsúlyozta, hogy most alakítjuk ki a 21. század gazdasági modelljét, amelynek középpontjában a klímaváltozás és az inkluzív növekedés áll, hiszen 2050-re el kell érnünk a zéró széndioxid kibocsátást, amiben az OECD szintén fontos szerepet tölthet be, csakúgy, mint a munka jövőjének vagy a digitális átalakulás szabályozási kereteinek a kialakításában. Emellett pedig reményét fejezte ki, hogy hamarosan a nemzetközi adózás terén is megszületik a megállapodás, egyben üdvözölte az USA törekvéseit ezen a téren. Külkapcsolati szempontból az ázsiai-csendes-óceáni régió fontosságát hangsúlyozta, valamint a stratégiai megközelítést Afrika és a szegény országok irányába. A bővítés kapcsán emlékeztetett a csatlakozási tárgyalások megkezdésére váró hat országra, és kérte a tagországok támogatását a folyamat előmozdítását lehetővé tevő legjobb megoldás felkutatásában. Beszédét azzal zárta, hogy az OECD-t egy modern és hatékony szervezetté szeretné formálni.

 

 

A tagországok hozzászólásaiban visszatérő elem volt a nemzetközi együttműködés erősítése és a szabad kereskedelem támogatása, a szervezet működésének transzparenciája, a nemek közötti egyenlőség, a regionális programok fontossága, a digitális átalakulásban rejlő lehetőségek és veszélyek kérdése, a digitális adózás, a nemzetközi mobilitás, a kkv szektor fejlesztése, a gazdaság kizöldítése, az IPAC program, valamint az elöregedő társadalmak és a fiatalság jövője.

 

 

Varga Mihály OECD együttműködésért felelős pénzügyminiszter hozzászólásában reményét fejezte ki, hogy az OECD Mathias Cormann főtitkársága alatt is a hitelesség és a tényeken alapuló gazdasági elemzés nemzetközi kiválósági központjaként fog működni, kerülve a politikai csapdákat. Hangsúlyozta, hogy ennek a szakpolitikai útmutatásnak a tagországok igényeire kell összpontosítania, és hűnek kell maradnia az OECD Alapdokumentumában lefektetett közös értékekhez. Magyarország prioritásként támogatja a termelékenység, az éghajlatváltozás gazdasági vonatkozásai és a készségek fejlesztésére irányuló programokat. A digitális gazdaság adózásának nagyon összetett kérdésével kapcsolatban üdvözölte az OECD munkáját, amelynek egyformán meg kell felelnie valamennyi fejlett és fejlődő ország igényeinek. Hozzátette, hogy a magyar álláspont szerint a valós befektetésekre vonatkozó adóverseny nem káros, ezért a végső adózási megoldás nem befolyásolhatja hátrányosan egyik tagállam versenyképességét sem. Varga Mihály hozzászólása zárásaként az éghajlatváltozás és a környezetvédelmi politikák kapcsán az OECD 50 éves tapasztalatát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a fokozott együttműködéssel nemcsak csökkenthetjük az éghajlatváltozás negatív hatásait, hanem kihasználhatjuk a zöld és körforgásos gazdaságra való áttérés előnyeit is.

Varga Mihály videóüzenete Angel Gurría távozó OECD-főtitkár részére az alábbi linken érhető el:
https://www.oecd.org/mcm/video-testimonials-to-sg-gurria/

A második MCM ülésszakra várhatóan 2021. október 7-8-án kerül sor, a tervek szerint már személyes részvétellel, Párizsban. Az őszi ülés tervezett napirendjén szerepel az OECD új jövőképének és globális kapcsolati stratégiájának elfogadása, valamint az OECD 60. évfordulójának megünneplése is.

PM

Fotók: PM

2021. június 2.